BAYER - regisztráció

Kedves Látogató!

Az alábbiakban kérjük adja meg felhasználónevét és válasszon egy Ön számára könnyen megjegyezhető jelszót, valamint adjon meg egy e-mail címet, amire elküldhetjük a linket, amelyre kattintva aktiválhatja tagságát.

A felhasználónév és a jelszó megadásánál kérjük ne használjon ékezetes betűket, szóközt és speciális karaktereket!

Ez a regisztráció a www.kiltix.hu oldalon kívül, a www.advantix.hu , a www.drontal.hu és a www.felelosallattartas.hu oldalakon is érvényes és belépésre jogosít!

Regisztrációjával Ön jogosult lesz arra, hogy részt vegyen az aktuális internetes nyereményjátékokban, valamint hozzászóljon a www.felelosallattartas.hu oldalon található fórumhoz.

Az Ön adatai

Kérem adja meg adatait a regisztrációhoz

 

Az Ön kedvencének adatai


Megjegyzés: A legutóbbi féregtelenítés dátumát figyelembe véve, az ön által kiválasztott gyakorisággal küldjük el emlékeztető e-mail-jét.

Kiegészítő adatok

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Ügyfelünk!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben teljesen önkéntes, és a Bayer Hungária Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszám: 01-09-063142; a továbbiakban Adatkezelő) által végzett adatkezelések jogalapja - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - az Ön tájékozott hozzájárulása.

Az adatkezelés fő célja az Adatkezelő által meghirdetett akciókban, nyereményjátékokban, valamint egyéb az Adatkezelő által szervezett, támogatott programokban történő részvétellel kapcsolatos adminisztráció, piackutatás és kapcsolattartás, illetve kedvezmények, nyeremények juttatása. Az egyes részletezett adatkezelési célokat a 2.1. pont tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy Önnek az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, az animalhealth.hun@bayer-ag.de e-mail címen, illetve a 06 80 201 399 -es telefonszámon az Adatkezelőnél bármikor lehetősége van
 • hozzájárulását visszavonni;
 • hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni;
 • személyes adatai kezelése ellen a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) által meghatározott esetekben tiltakozni;
 • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
 • adatainak helyesbítését, módosítását, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését kérni; és
 • követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni fordulhat az Adatkezelővel szemben.
Az Ön által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatfeldolgozási célú adattovábbítás, továbbá a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével, csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére. Az adatokat az Adatkezelő munkavállalóin, megbízottjain, teljesítési segédjein, ill. adatfeldolgozóin kívül az Ön hozzájárulása hiányában mások nem ismerhetik meg.

Az Adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: [00889-0004].

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő egy számítógépes adatbázisban fogja kezelni, és időről-időre megkeresheti Önt az adatbázisban kezelt adatok naprakészségének biztosítása céljából.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.

1. Az Adatkezelő által kezelni kívánt adatok

Az Adatkezelő, az Ön internetes regisztrációját követően, az alábbi adatokat kívánja kezelni Önről az Ön hozzájárulása alapján:
 • név;
 • cím;
 • e-mail;
 • telefonszám;

2. Az adatok felhasználása

2.1. A 1. pontban megadott adatokat az Adatkezelő az alábbi célokra kívánja használni a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően:
 • az Adatkezelő által meghirdetett akciókban, nyereményjátékokban, valamint egyéb az Adatkezelő által szervezett, támogatott programokban történő részvétellel kapcsolatos adminisztráció, illetve kedvezmények, nyeremények juttatása céljából történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • tájékoztatás termékekről és szolgáltatásokról, termék- és programajánlók küldése, amelyek az Ön érdeklődésére számot tarthatnak, tájékozató jellegű, ismeretterjesztő információk küldése (közvetlen üzletszerzés postai és telefonos úton, illetve e-mailen és egyéb elektronikus úton);
 • piackutatások végzése állatgyógyászati termékekkel kapcsolatban*.

2.2. Az Adatkezelő az alábbi módon kezeli az Ön hozzájárulása esetén az Ön által megadott személyes adatokat:
 • postai vagy telefonos megkeresés útján a nyereményeken és ajándékokon kívül, további tájékoztató anyagokat vagy információkat szolgáltathat az Ön részére;
 • az Ön e-mail címére az Adatkezelő elektronikus úton termék- és programajánlókat, és egyéb ismeretterjesztő, tájékoztató információkat küldhet;
 • az Adatkezelő az Ön személyes jellemzőit kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással - vagyis automatizált egyedi döntéssel - értékelheti**;
 • az Adatkezelő az adatok tárolása és feldolgozása során*** alvállalkozót vehet igénybe és fenti adatait az általa megbízott mindenkori adatfeldolgozó társaság részére rendelkezésre bocsátja, azaz adattovábbítást végez;
 • az Adatkezelő az Ön név- és elérhetőségének adatait a nyeremények, ajándékok és egyéb küldemények kézbesítése céljából harmadik személyeknek átadhatja, azaz adattovábbítást végez.

Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó mindenkori személyéről az Adatkezelő az Ön megkeresésére e-mailben, telefonon vagy postai úton ad tájékoztatást.

II. HOZZÁJÁRULÁS


A fentiekben megadott tájékoztatást megértettem.

A fentiekben megadott részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Bayer Hungária Kft. a fenti I.1. pontban felsorolt személyes és közérdekből nyilvános adataimat a I.2.1. pontban rögzített célokra, a fenti I.2.2. pontban megjelölt módon kezelje.

* A piackutatások végzése során az Adatkezelő az Önről kezelt személyes adatok egy részét időnként megosztja piackutató cégekkel, amelyeket az adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az ilyen tevékenységek kiszervezés keretében történő megvalósítása során.
** Tájékoztatjuk, hogy Önnek bármikor lehetősége van az automatizált adatfeldolgozás lényegéről és az alkalmazott módszerről felvilágosítást kérni az Adatkezelőtől.
*** Az adatfeldolgozás az adatkezelést érintő, érdemi döntést nem jelentő technikai feladatok elvégzését jelenti.

Ez a Bayer Hungária kft. által üzemeltetett emlékeztető szolgáltatás. Az adatkezelésre vonatkozó részletesebb információkat megtalálja a felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat menüpontok alatt.

x Kötelező kitölteni

Bejelentkezés

Állatorvos kereső

Megye (vagy Bp.):
Település:
Orvos neve:

Kezelési emlékeztető

Gondoskodjon kedvence védelméről!

Egyedi emlékeztetőt hozhat létre kedvence kezelésének esedékességéről.

Csatlakozz hozzánk
a Facebookon!

facebook.com/felelosgazdik

Kapcsolat

Bayer Hungária Kft.,
Állategészségügyi Üzletág

Alkotás Point 1123 Budapest Alkotás u. 50.

Zöldszám: 06 80 201-399 (munkanapokon 9-16 óráig)

Fax: 06 1 487-4121

E-mail: allatgyogyszer@bayer.com